CJV

De jongeren van 12 jaar en ouder zijn als vereniging aangesloten bij het CJV. Naast de bijeenkomsten op vrijdagavond eenmaal in de twee weken wordt er door hen vrijwel ieder jaar een kampweekend gehouden. Tevens wordt er ieder jaar een grote rommelmarkt georganiseerd ten bate van een de kerk. Zie voor meer informatie www.cjvwindesheim.nl

Contactpersoon:
Frank van der Snel, Tel: 0529-497196

VBW

In de herfstvakantie wordt er een vakantie-bijbel-week (VBW) georganiseerd in de bovenzaal van de kerk, waaraan alle kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen deelnemen. Een team van medewerkers(sters) is betrokken bij de organisatie. Naast het luisteren naar verhalen uit de Bijbel, wordt er geknutseld en spelletjes gedaan.

Contactpersoon:

Koffieochtend

In de maand november wordt er in onze gemeente een koffieochtend georganiseerd. Er wordt een spreekster uitgenodigd die een thema behandeld. In de voorafgaande kerkbladen wordt verdere informatie gedeeld.

Contactpersoon:  Jacqueline Dingerink, Tel: 0529-497412

Bijbelkring

De Bijbelkring komt één keer per maand bijeen in de middag (14.00 tot 15.30 uur) bij een van de deelnemers. De leiding berust bij de predikant. Doel is om samen te luisteren naar de Bijbel en daarover met elkaar van gedachten te wisselen.

Contactpersoon:  Ds. J.H. van Wijk, Tel: 0529-497202

Gesprekskring

De Gesprekskring komt eveneens één keer per maand bijeen in de bovenzaal van de kerk. Met elkaar bespreken we (actuele) onderwerpen waarbij de Bijbel ons uitgangspunt is.

Contactpersoon:  Dhr. J.A. van Ravenhorst, Tel: 0529-497291

Avondgebedskring

Op de derde of vierde vrijdag in de maand (zie bericht in kerkblad) komt van 19.00 uur tot 19.30 uur de Avondgebedskring bijeen in de kerk te Windesheim. Eerst zingen we enkele liederen. Daarna lezen we een kort gedeelte uit het boek ‘De navolging van Christus’ van Thomas a Kempis. Vervolgens gaan we bidden. Ieder mag personen of onderwerpen noemen voor wie of waarvoor we zullen bidden. Onze voorbede betreft zowel de nood in de wereld, alsook vreugde of verdriet van heel dichtbij. De Avondgebedskring staat open voor iedereen.

Contactpersoon:  Ds. J.H. van Wijk, Tel: 0529-497202

Ouderen bezoek

Om het contact met de ouderen in de gemeente te versterken is de vrouwen-bezoekdienst ingesteld. Het is belangrijk dat zij die aan huis gebonden zijn ook de band met de gemeente blijven voelen. Om dit te bereiken worden door een groep vaste medewerksters bezoeken afgelegd.

Contactpersoon:  Ds. J.H. van Wijk, Tel: 0529-497202

Verjaardagsfonds

Wanneer een gemeentelid jarig is, wordt hij of zij een felicitatiekaart aangeboden namens de kerk. Op basis van vrijwilligheid kan door hem of haar een bijdrage worden geschonken voor een kerkelijk doel. Men ontvangt daarvoor een envelopje.

Contactadres:

Nieuwe leden

Personen die zich in onze Hervormde gemeente nieuw vestigen, ontvangen een kort kennismakingsbezoek om hen te verwelkomen en enige informatie te verstrekken. Bij dit bezoek wordt hen een kerkblad uitgereikt. Nieuwe leden krijgen gratis een half jaar lang het kerkblad toegezonden.