Wegens het Coronavirus zijn de Kerkdiensten tot nader orde afgelast.


De zondagse eredienst

Elke zondag komt de gemeente ’s morgens en ’s avonds bijeen in haar eredienst. In dit samenkomen rond de geopende Bijbel klopt het hart van de gemeente. De verkondiging van het Evangelie, het zingen van Gods lof en het aanbidden van Zijn naam en het geven van onze gaven mogen daarin steeds een plaats hebben.

Aanvangstijden van de kerkdiensten

morgendiensten:
april t/m september 09.30 uur
oktober t/m maart 10.00 uur

avonddiensten: januari t/m december 19.00 uur

Oppasdienst

Tijdens de morgendienst is voor de jongste kinderen oppas aanwezig.
Contactpersoon: Adrie Borst, tel. 0529-402250.

Zondagschool

Voor de kinderen vanaf 4 jaar wordt er tijdens de morgendiensten zondagschool gehouden. Zij nemen plaats bij hun ouders in de kerkzaal en gaan voor de schriftlezing gezamenlijk naar de bovenzaal. Voor het slotlied komen zij weer terug in de kerkzaal.

Geluidsopnamen

Ten behoeve van hen die tijdelijk de kerkdiensten niet kunnen bezoeken worden de diensten opgenomen. Dit geldt ook voor de rouw- en trouwdiensten. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij de kosteres.

Heilige Doop

Bediening van de Heilige Doop vindt plaats op aanvraag van de ouders. Zij die hun kindje willen laten dopen, dienen contact op te nemen met de predikant. Er kan dan een afspraak worden gemaakt voor het doopgesprek dat aan de bediening van de Heilige Doop voorafgaat. Het doopgesprek wordt gehouden in de pastorie. In overleg met de doop-ouders wordt de datum van de doopdienst vastgesteld.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar in het midden der gemeente gevierd, o.a. op Goede vrijdag. Aan de viering gaat een week van voorbereiding vooraf. In de avonddienst na de viering vindt er dankzegging plaats.

Liedbundels

Tijdens de eredienst wordt gezongen uit de Hervormde bundel Psalmen 1773 / Gezangen 1938 en uit het Liedboek. In de hal van de kerk liggen exemplaren voor gasten en algemeen gebruik.