Kerkenraad

Predikant
Ds. J.H. van Wijk
Pastorieweg 4
8015 PK Zwolle
0529-497202
predikant@hervormdwindesheim.nl

Scriba
H. van Riessen
Rozeboom 25
8141WN Heino
06 411 111 24
scriba@hervormdwindesheim.nl

Ouderlingen
H.J. Ulderink
H. van Riessen
A.J. Ruissen

Diakenen
Bert van Lohuizen (voorzitter)
A. J. Meinen
G. Eikenaar
W. Dokter

Ouderlingen-Kerkrentmeester
H. de Jong
B. van Nieuwenhoven

Kerkrentmeester
A. Blankvoort

kerkrentmeesters@hervormdwindesheim.nl

Overige medewerkers

Administrateur
De kerkelijke (financiële) administratie wordt verzorgd door:
Dhr. J.A. van Ravenhorst
Kattenwinkelweg 22-I
8015 PW Zwolle
0529-497291

Kosteres
Mevr. F.E. Verweij-Hulleman
Dorpsstraat 8
8015 PJ Windesheim
0529-466601
Stuur een email

Organisten
Eerste organist:
Dhr. W. Verweij, Tel: 0529-466601

Overige organisten:
Dhr. R. Klein Beekman
Dhr. B.J. van der Linde
Dhr. H.J. Ulderink