Kerkenraad

Predikant
Ds. J.H. van Wijk
Pastorieweg 4
8015 PK Zwolle
0529-497202
predikant@hervormdwindesheim.nl

Scriba
H.J. Ulderink
Zuthemerweg 30
8055 PJ Laag-Zuthem
0611187359 / 0529451618
scriba@hervormdwindesheim.nl
Postadres (Kerk):
    Dorpsstraat 4
    8015 PJ Zwolle

Ouderlingen
H.J. Ulderink
H. van Riessen
A.J. Ruissen

Diakenen
W. van der Snel
B. van Lohuizen
A.J. Meinen
W. Dokter

Ouderlingen-Kerkrentmeester
H. Dingerink
G. Peetersen

Kerkrentmeester
J. van der Stege
H.P. v.d. Grient
kerkrentmeesters@hervormdwindesheim.nl

 

Overige medewerkers

Administrateur
De kerkelijke (financiële) administratie wordt verzorgd door:
Dhr. J.A. van Ravenhorst
Kattenwinkelweg 22-I
8015 PW Zwolle
0529-497291

Kosteres
Mevr. F.E. Verweij-Hulleman
Dorpsstraat 8
8015 PJ Windesheim
0529-466601
Stuur een email

Organisten
Eerste organist:
Dhr. W. Verweij, Tel: 0529-466601

Overige organisten:
Dhr. R. Klein Beekman
Dhr. H.J. Ulderink