Pastoraat

Voor pastorale gesprekken kan men zich altijd wenden tot de predikant. Ook wil hij u bezoeken, met name in verband met bijzondere gebeurtenissen zoals: geboorte, huwelijks-jubilea, ziekte en overlijden. Ieder wordt daarom gevraagd in voor-komende gevallen even bericht te doen aan de predikant. Vaak denkt men dat hij wel op de hoogte is, maar dat is lang niet altijd het geval. Neemt u daarom voor de zekerheid altijd even contact op.

Catechese

De catechese is bedoeld als onderwijs in het christelijk geloof. Daarom wordt aandacht besteed aan kennis van de Bijbel en van de leer der kerk (belijdenisgeschriften). Ook actuele onderwerpen worden aan de orde gesteld. De bedoeling is om bij de overdracht aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Dan zullen zij zich aan-gesproken weten. Tevens is de opzet erop gericht, hen de gelegenheid te bieden zichzelf uit te spreken over wat hen bezighoudt en vragen naar voren te brengen.

De catechisatie wordt gehouden op maandagavond. De tijden zijn als volgt:

  • 18.15 – 19.00 uur: jongeren 12 t/m 16 jaar;
  • 19.00 – 19.45 uur: jongeren 17 jaar en ouder.

Plaats: bovenzaal van de kerk.

Belijdeniscatechese wordt gegeven op een avond die in overleg met de deelnemers wordt gekozen.

Alle catechisaties worden gegeven door de predikant. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot Ds. J.H. van Wijk, Tel. 0529-497202.