Windesheim is een klein dorp met een lange en rijke historie. Het is namelijk de bakermat van de Moderne Devotie, een beweging die ontstond onder leiding van Geert Groote en die tot doel had de kerk te zuiveren van verschillende uitwassen en wantoestanden. Men wilde terugkeren tot het meest wezenlijke van het christelijk geloof. Met het oog op dit doel werd door volgelingen van Geert Groote (de broeders des Gemenen Levens) in de 14e eeuw te Windesheim een klooster gesticht. Dit klooster kreeg een enorme invloed over heel Europa. Het werd het centrum van een organisatie waarbij meer dan honderd kloosters waren aangesloten.

Nu, vijf eeuwen later, is daar niet veel meer van over, hoewel de Windesheimer Congregatie nog altijd bestaat. Onder invloed van de reformatie is destijds het klooster gesloten en later verwoest. Het kerkgebouw te Windesheim vormt nog een laatste overblijfsel. Het is een gebouw met een heel karakteristieke vorm. Hoogstwaarschijnlijk is het oorspronkelijk gebouwd als brouwhuis van het klooster. Dat verklaart ook de buitengewone hoogte van het gebouw. De kerk heeft in 1987 een zeer omvangrijke restauratie doorgemaakt. Dit heeft als resultaat gehad dat wij thans beschikken over een bijzonder stijlvol kerkgebouw, dat bovendien heel doelmatig is.

De Hervormde Gemeente Windesheim behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Geografisch omvat de gemeente de volgende woonkernen: Windesheim, Hoog-Zuthem, Ittersummerbroek, Harculo en Herxen (burgerlijke gemeente Wijhe). Het totaal aantal leden van de gemeente is ongeveer 500.