De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft aan deze instelling, dit van de belastingdienst mag aftrekken voor het berekenen van de inkomstenbelasting..

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk en ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau, zoals de gemeenten en de diaconie├źn. De Hervormde Gemeente Windesheim is als kerkelijke gemeente binnen de PKN geregistreerd als ANBI.

De volgende RSIN nummers gelden voor de Hervormde gemeente te Windesheim:
College van Kerkrentmeesters: 806066556
College van Diakenen: 824113032

Voor verantwoording van de giften die u hebt gedaan aan de kerkelijke gemeente (actie kerkbalans, collectebonnen, solidariteitsfonds, enz.) kunt u gebruik maken van de gegevens in de volgende documenten:

Kerkelijke gemeente Windesheim jaarrekening 2016
Kerkelijke gemeente Windesheim begroting 2017
Kerkelijke gemeente Windesheim jaarrekening 2017
Kerkelijke gemeente Windesheim begroting 2018
Kerkelijke gemeente Windesheim begroting 2019

Voor de giften die door u zijn gedaan voor diaconale doeleinden kunt u gebruik maken van de gegevens in het volgende document:

Diaconie 2017.