De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft aan deze instelling, dit van de belastingdienst mag aftrekken voor het berekenen van de inkomstenbelasting..

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk en ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau, zoals de gemeenten en de diaconieën. De Hervormde Gemeente Windesheim is als kerkelijke gemeente binnen de PKN geregistreerd als ANBI.

Voor verantwoording van de giften die u hebt gedaan aan de kerkelijke gemeente (actie kerkbalans, collectebonnen, solidariteitsfonds, enz.) kunt u gebruik maken van de gegevens in het volgende document:

Kerkelijke gemeente Windesheim

Voor de giften die door u zijn gedaan voor diaconale doeleinden kunt u gebruik maken van de gegevens in het volgende document:

Diaconie

Deel deze informatie via social media!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page