Kerkblad

De Hervormde Gemeente Windesheim geeft een eigen kerkblad uit. Het blad verschijnt één maal per maand. Berichten over allerlei activiteiten van onze gemeente worden daarin opgenomen.

Redactie kerkblad:
Albert Brink
Wim van der Snel
kerkblad@hervormdwindesheim.nl

Administratie

Mevr. H. van Ravenhorst-van Riessen
Kattenwinkelweg 22-I
8015 PW Zwolle
Tel: 0529-497291

Bankrekeningen

Rekening College Kerkrentmeesters
NL51 INGB 0000 8028 44 t.n.v. Hervormde gemeente Windesheim

Rekening Diaconie
NL60 RABO 0373 0167 43 t.n.v. Hervormde Diakonie Windesheim

Rekening Onderhoudsfonds
NL35 RABO 0373 0590 00 t.n.v. Onderhoudsfonds Herv. Gem. Windesheim.