Weekbrief

Onlangs is naar aanleiding van maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus het drastische besluit genomen om voorlopig geen kerkdiensten meer te houden in Windesheim.

Het kerkblad verschijnt eenmaal per maand en is normaal gesproken een prima communicatiemiddel naast de afkondigingen in de diensten. Zo lang het nodig blijkt willen we daar echter een weekbrief op vrijdag aan toevoegen. Als u deze wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden bij ds. J.H. van Wijk (0529-497 202 of predikant@hervormdwindesheim.nl).

Kerkblad

De Hervormde Gemeente Windesheim geeft een eigen kerkblad uit. Het blad verschijnt één maal per maand. Berichten over allerlei activiteiten van onze gemeente worden daarin opgenomen.

Redactie kerkblad:
Wim van der Snel
kerkblad@hervormdwindesheim.nl

Administratie

Mevr. H. van Ravenhorst-van Riessen
Kattenwinkelweg 22-I
8015 PW Zwolle
Tel: 0529-497291

Bankrekeningen

Rekening College Kerkrentmeesters
NL51 INGB 0000 8028 44 t.n.v. Hervormde gemeente Windesheim

Rekening Diaconie
NL60 RABO 0373 0167 43 t.n.v. Hervormde Diakonie Windesheim

Rekening Onderhoudsfonds
NL35 RABO 0373 0590 00 t.n.v. Onderhoudsfonds Herv. Gem. Windesheim.