De komende tijd nemen we een aantal maatregelen om de verspreiding van het Corona virus te voorkomen. De meest ingrijpende is dat we voorlopig geen gezamenlijke diensten zullen vieren in ons kerkgebouw.

Op deze pagina een korte samenvatting.

Kerkdiensten

Vanaf zondag 29 maart zullen we in de ochtend toch weer kerkdiensten hebben. Wel in een heel bijzonder vorm. Diensten zonder kerkgangers. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Weekbrief

Het kerkblad verschijnt eenmaal per maand en is normaal gesproken een prima communicatiemiddel naast de afkondigingen in de diensten. Zo lang het nodig blijkt willen we daar echter een weekbrief op vrijdag aan toevoegen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.