Onderstaande brief kunt u hier downloaden.

Gebruiksplan voor coronatijd

Hervormde gemeente Windesheim

Versie 10 | 28 september 2021


In dit document staan de afspraken voor het houden van kerkdiensten. De afspraken moeten worden nageleefd. Als er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de voorschriften vanuit de overheid, stelt de kerkenraad dit gebruiksplan bij naar de nieuwe inzichten. De gemeente volgt in grote lijnen de adviezen van de landelijke kerk (Protestantse kerk in Nederland).

Bron: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/

Basisregels voor aanwezigen

 1. Was uw handen
 2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 3. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 4. Schud geen handen
 5. Anderhalve meter afstand is niet verplicht – wel willen we elkaar de ruimte geven
 6. Thuisblijven bij klachten
 7. Een mondkapje op bij beweging door de kerk hoeft niet maar mag wel.

Logistiek en schoonmaak

 1. Er zijn zowel ochtend- als avonddiensten.
  • In de morgendienst wordt de liturgie met beamer geprojecteerd.
  • Beide diensten zijn te volgen met videoregistratie.
 2. Maximaal aantal bezoekers kerkzaal: 100 exclusief kinderen onder de 12 jaar met ruimte tussen de huishoudens.
  • Dit geld ook voor uitvaarten en huwelijken.
 3. Buiten het kerkgebouw verwachten we dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen en elkaar de ruimte geven.
 4. Inrichting:
  • Looproutes: de deuren staan open zodat bezoekers geen deur hoeven te openen.
  • In het kerkgebouw zijn desinfectiemiddelen beschikbaar voor bezoekers.
  • De gaderobe wordt niet gebruikt; jassen gaan mee de kerk in.
 5. Reinigingsplan: de kosters maken de kerk tussen de diensten door schoon.
  • Toiletten: papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues zijn aanwezig; gebruik van het toilet wordt beperkt tot het minimum. Toiletbezoekers moeten het toilet reinigen na gebruik.
  • Let op: deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, enz.

Eredienst

 1. Er wordt niet gevraagd om een coronatoegangsbewijs.
 2. We geven elkaar de ruimte in de kerk.
 3. Mensen hoeven zich niet meer op te geven of te registreren voor de dienst. Bezoekers kunnen zelf een plek in de kerk kiezen om te zitten. Ze worden daarbij begeleid door een kerkenraadslid die meedenkt of die zitplaats voldoende ruimte biedt voor anderen.
 4. Er kan worden gezongen in de kerk, mits er wordt geventileerd. Daarom staan de deuren bijvoorbeeld open tijden de dienst.
 5. Collecte: mensen kunnen hun gaven bij de uitgang of digitaal geven.
 6. Sacramenten
  • Zoals op Goede Vrijdag; met inachtneming van de benodigde hygiënemaatregelen.
  • De doop is mogelijk. Ook hier wordt de ruimte gegeven en is er kort contact tussen het kind en de predikant – alleen voor het moment van de doop. Hij desinfecteert zijn handen voor het contactmoment.
 7. Voor het zegenen van ambtsdragers en nieuwe leden geldt m.b.t. de predikant hetzelfde als voor de doop.

Kinderoppas, zondagsschool, jeugdwerk

 1. De kinderoppas, zondagsschool en jeugdwerk kan plaatsvinden als gebruikelijk.
 2. Bij het brengen/halen van kinderen bij de oppas geven we elkaar de ruimte.
 3. Vrijwilligers die zich niet comfortabel bij deze situatie voelen hoeven niet mee te werken.

Gebruiksplan andere activiteiten dan erediensten

 1. Kringen en andere kerkelijke bijeenkomsten vallen qua regels onder groepswerk. De genoemde punten onder ‘kerkdiensten’ zijn hier ook op van toepassing.
 2. Randvoorwaarden: landelijke regels.