Onderstaande brief kunt u hier downloaden.

Gebruiksplan voor coronatijd

Hervormde gemeente Windesheim

Versie 13 | 15 februari 2022


In dit document staan de afspraken voor het houden van kerkdiensten. De afspraken moeten worden nageleefd. Als er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de voorschriften vanuit de overheid, stelt de kerkenraad dit gebruiksplan bij naar de nieuwe inzichten. De gemeente volgt in grote lijnen de adviezen van de landelijke kerk (Protestantse kerk in Nederland).

Bron: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/

Basisregels voor aanwezigen

 1. Was uw handen
 2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 3. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 4. Schud geen handen
 5. We geven elkaar de ruimte
 6. Thuisblijven bij klachten
 7. Een mondkapje hoeft niet, mag wel.

Logistiek en schoonmaak

 1. Er zijn zowel ochtend- als avonddiensten waarbij kerkgangers welkom zijn.
 2. Aantal bezoekers kerkzaal: niet gelimiteerd.
  • Dit geld ook voor uitvaarten en huwelijken.
 3. Buiten het kerkgebouw verwachten we dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen en elkaar de ruimte geven.
 4. Inrichting:
  • In het kerkgebouw zijn desinfectiemiddelen beschikbaar voor bezoekers.
 5. Reinigingsplan: de kosters maken de kerk tussen de diensten door schoon.
  • Toiletten: papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues zijn aanwezig; gebruik van het toilet wordt beperkt tot het minimum. Toiletbezoekers moeten het toilet reinigen na gebruik.
  • Let op: deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, enz.

Eredienst

 1. Mensen hoeven zich niet meer op te geven of te registreren voor de dienst. Bezoekers kunnen zelf een plek in de kerk kiezen om te zitten. Geef elkaar wel de ruimte.
 2. Omdat er wordt gezongen wordt er extra geventileerd in de kerk – de deuren staan tijdens de dienst voor een deel open.
 3. Collecte: mensen kunnen hun gaven bij de uitgang of digitaal geven.
 4. Sacramenten en zegeningen zijn mogelijk met inachtneming van de benodigde hygiënemaatregelen.

Kinderoppas, zondagsschool, jeugdwerk

 1. De kinderoppas, zondagsschool en jeugdwerk kan plaatsvinden als gebruikelijk.
 2. Bij het brengen/halen van kinderen bij de oppas geven we elkaar de ruimte.
 3. Vrijwilligers die zich niet comfortabel bij deze situatie voelen hoeven niet mee te werken.

Gebruiksplan andere activiteiten dan erediensten

 1. Kringen en andere kerkelijke bijeenkomsten vallen qua regels onder groepswerk. De genoemde punten onder ‘kerkdiensten’ zijn hier ook op van toepassing.
 2. Randvoorwaarden: landelijke regels.