Onderstaande brief kunt u hier downloaden.


Gemeente van Windesheim, broeders en zusters, en ieder die onze erediensten wil bezoeken,

Door de uitbraak van de coronacrisis hebben we half maart onze laatste gezamenlijke dienst gehouden. Nu, 3,5 maand later, kunnen we als weer gemeente bij elkaar komen. Velen van u zullen weer reikhalzend uitzien om gezamenlijk als gemeente de erediensten te houden. Het zal nog wel een tijdje duren voordat we met z’n allen weer onbevangen naar de kerk kunnen gaan. Maar we kunnen onze diensten nu weer op een veilige en verantwoorde manier gaan houden als we rekening houden met de wettelijke regels en aanwijzingen van het RIVM die daarvoor gelden.


Start diensten 5 juli

Op D.V. zondag 5 juli starten we weer met onze gezamenlijke erediensten. Er zullen vanaf dan weer ochtend- en avonddiensten gehouden worden.
De kerkenraad heeft een gebruiksplan opgesteld om de diensten op een verantwoorde manier mogelijk te maken. In deze brief leest u meer over de afgesproken manier van werken. We verwachten dat u hier kennis van neemt als u een kerkdienst bezoekt. We hopen dat het ’s zondags dan zo gesmeerd loopt dat alle aandacht kan uitgaan naar de ontmoeting met God en elkaar.


Diensten via kerktelefoon en kerkdienstgemist.nl

Ook als u niet naar de kerk komt kunt u de diensten volgen. De diensten blijven via kerktelefoon en online uitgezonden worden. ’s Ochtend met videobeelden, ’s avonds alleen met audio.


Basisregels bezoeken kerkdiensten

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Thuisblijven bij verkoudheidsklachten
 • Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.


Aanmelden en registratie

 • Conform de richtlijnen van de overheid dient u zich voor elke dienst vooraf aan te melden.
 • U kunt dit bij voorkeur en op de eenvoudigste manier doen via deze link: https://tinyurl.com/aanmeldenwindesheim.
 • Degenen die de weekbrief ontvangen zullen wekelijks gevraagd worden zich op te geven.
 • Gebruikt u geen e-mail dan kunt u telefonisch contact opnemen met Ad Ruissen, telefoon 06-5538 8462 of met een (WhatsApp) berichtje naar zijn nummer.

We willen benadrukken dat iedereen die dat wil en gezond is, de kans krijgt om een dienst te bezoeken. Ook gasten, af-en-toe-kerkgangers en nieuwsgierigen kunnen zich aanmelden voor een dienst. Van harte welkom!


Binnenkomst en vertrek

 • De kerk is om 9.00/18.30 uur open. Het zou fijn zijn als u op tijd komt.
 • We verwachten dat u zelf buiten het kerkgebouw de verantwoordelijkheid neemt om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Er kan een wachtrij voor de ingang ontstaan.
 • Bij de kerkdeur zal kosteres Inge Verweij u verwelkomen en u zo nodig aanwijzingen geven, b.v. waar de desinfectiemiddelen staan. Ook zal uw aanwezigheid geregistreerd worden.
 • Wij verzoeken u de garderobe niet te gebruiken, de jassen gaan mee de kerk in.
 • Vervolgens gaat u de kerkzaal in. We willen de zaal vullen van voor naar achteren. U zal door een medewerker een plaats gewezen worden, zodat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. U kunt dus helaas niet op een ‘vaste plaats’ zitten. Na de dienst verlaten we de kerkzaal weer in omgekeerde volgorde, van achteren naar voren, rij voor rij. Volg de aanwijzingen van de medewerker daarbij op.


Liturgie

 • We zingen niet in de dienst, conform de richtlijn van de overheid en landelijke kerk. Alle liederen worden op het orgel of piano gespeeld. De gemeente mag de liederen mee neuriën met gesloten mond. Dat is heel anders dan we gewend zijn en wat fijn is. Maar het is van groot belang dat iedereen zich hieraan houdt. Dan scheppen we een veilige omgeving voor ieder om naar de dienst te komen – ook voor meer kwetsbare gemeenteleden.
 • ’s Ochtends wordt de liturgie met de beamer geprojecteerd, ’s avonds niet. We vragen u uw eigen Bijbel en liedboeken mee te nemen. Alleen in de avonddienst kunnen de Bijbels en liedbundels van de kerk gebruikt worden; dan hoeven ze niet ontsmet te worden.
 • De collectes: de collectezakken staan bij de uitgang van de kerkzaal. U kunt uiteraard ook via de bank blijven overmaken.


Kinderen

 • De kinderoppas en zondagschool kunnen plaatsvinden, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand bij het halen en brengen van de kinderen. Voor kinderen onder de dertien jaar geldt de onderlinge afstand van 1,5 meter niet.
 • De kinderen gaan zoals gebruikelijk (vanuit de bank van het eigen gezin) na het kindermoment naar de zondagsschool.
 • Vrijwilligers die zich hier niet comfortabel bij voelen, hoeven niet mee te werken.


Mensen met een kwetsbare gezondheid

Eerder is gecommuniceerd dat de kerkenraad mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen van 70 jaar en ouder afraadt om de diensten bij te wonen. Er is inmiddels wat meer ruimte gekomen; we vragen u zelf de afweging maken of het verantwoord is om te komen of niet.


Algemeen

 • Tussen de diensten op een zondag wordt de kerk schoongemaakt/ontsmet, zodat ook de avonddienst verantwoord kan plaatsvinden.
 • De toiletten zo mogelijk niet of beperkt gebruiken. Er zijn papieren handdoekjes en ontsmettingsmiddelen aanwezig.
 • Het doorgeven van snoep is ongewenst, behalve uiteraard binnen het gezin.
 • De kerkenraad wordt in de diensten door 1 ouderling, en 1 diaken vertegenwoordigd. Zij komen buitenom via de voorzijde de kerkzaal binnen.


Bidden

Wilt u bidden voor een goede start?

We hopen u allen graag op zondag 5 juli weer te ontmoeten in de kerk. Met de wens en verlangen om weer diensten te houden en zo samen de Heere God te bidden, te dienen en te eren.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij ds. van Wijk, bij leden van de kerkenraad of bij de koster.