Onderstaande brief kunt u hier downloaden.

Gebruiksplan voor coronatijd

Hervormde gemeente Windesheim

Versie 4 | 25 oktober 2020

In dit document staan de afspraken voor het weer houden van kerkdiensten met bezoekers vanaf zondag 5 juli in Windesheim. De afspraken moeten worden nageleefd. Als er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de voorschriften vanuit de overheid, stelt de kerkenraad dit gebruiksplan bij naar de nieuwe inzichten.

Vanaf september 2020 wordt geadviseerd maximaal 30 kerkgangers exclusief medewerkers toe te laten in de diensten. Hiernaast zijn onlinediensten een belangrijk alternatief.

Bron: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Basisregels

 1. Was uw handen
 2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 3. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 4. Schud geen handen
 5. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 6. Thuisblijven bij verkoudheidsklachten
 7. Een mondkapje op bij beweging door de kerk: bij binnenkomst en bij het uitgaan. Op de plaats mag het mondkapje af.
 8. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Logistiek en schoonmaak

 1. Er zijn zowel ochtend- als avonddiensten.
  • In de morgendienst wordt de liturgie met beamer geprojecteerd. De boekjes van de kerk worden niet gebruikt.
  • ’s Avonds verzoeken we kerkgangers eigen boekjes mee te nemen. Er kan alleen in de avonddienst gebruik gemaakt worden van de boekjes van de kerk.
 2. We gebruiken voor kerkdiensten alleen de kerkzaal.
 3. Maximaal aantal bezoekers kerkzaal: 30.
 4. Reserveringssysteem:
  • Elke week wordt een oproep aan kerkgangers gedaan om zich aan te melden voor de diensten.
  • Mensen kunnen zich opgeven tot vrijdagavond 19.00 uur.
  • Ad Ruissen gaat over de aanmeldingen en stelt een lijst aanwezigen op. Die lijst gaat op vrijdagavond naar het kostersechtpaar.
  • Als er meer aanmeldingen zijn dan verantwoord is in de kerk, maakt Ad een selectie.
 5. Buiten het kerkgebouw verwachten we dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen om 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 6. Coördinator: Inge Verweij. Taken: verwelkomen mensen in de hal, op regels wijzen, registratie bezoekers.
 7. Inrichting:
  • Looproutes: de deuren staan open zodat bezoekers geen deur hoeven te openen.
  • Placering: N.a.v. de opgaven worden de plaatsen door de kosters toegewezen d.m.v. en briefje met de naam op de plaats.
  • In het kerkgebouw zijn desinfectiemiddelen beschikbaar voor bezoekers.
  • De gaderobe wordt niet gebruikt; jassen gaan mee de kerk in.
 8. Reinigingsplan: de kosters maken de kerk tussen de diensten door schoon.
  • Toiletten: papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues zijn aanwezig; gebruik van het toilet wordt beperkt tot het minimum. Toiletbezoekers moeten het toilet reinigen na gebruik.
  • Let op: deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, enz.

Eredienst

 1. Ook zangers en instrumentalisten van een muziekgroep nemen de regels in acht.
 2. De gemeente zingt niet in de kerk. Een groot deel van de liederen wordt op orgel/piano gespeeld, de tekst komt op de beamer. Sommige liederen worden d.m.v. Youtube afgespeeld. Gemeenteleden kunnen liederen met gesloten mond mee neuriën of zwijgend luisteren.
  • Vanaf 1 november 2020 zijn er enkele gemeenteleden die mogen meezingen.
   • Bij het opgeven voor de diensten kunnen mensen aangeven of ze willen zingen.
   • Ad Ruissen wijst een gezinseenheid of 2 a 3 mensen aan die per dienst mogen zingen.
   • Deze gezinseenheid/mensen krijgen een plaats op gepaste afstand (eventueel zigzag) van elkaar op de voorste rijen aan de rechterkant van de kerkzaal.
   • De ouderling van dienst/dominee gaan daarom na binnenkomst aan de linkerkant zitten.
   • De zang is onversterkt.
  • Van de (gast)predikant verwachten we dat die er iets van zegt als er toch gezongen wordt. (Het gaat hierbij om solidariteit met de andere kerkgangers.)
 3. Collecte: mensen kunnen hun gaven digitaal geven of in de collectezakken bij de uitgang doen. Het rekje met de collectezakken staat er met het benodigde aantal zakken (2 of 3).
 4. Sacramenten
  • Avondmaal wordt voorlopig uitgesteld.
  • De doop is mogelijk. Daarbij wordt de anderhalve meter afstand tussen doopouders met het kind en de predikant slechts kort doorbroken – alleen voor het moment van de doop. De predikant beoefent in dit geval een contactberoep. Hij desinfecteert zijn handen voor het contactmoment.
 5. Voor het zegenen van ambtsdragers en nieuwe leden geldt m.b.t. de predikant hetzelfde als voor de doop.

Kinderoppas, zondagsschool, jeugdwerk

 1. Kinderoppas en zondagsschool kunnen plaatsvinden als gebruikelijk. Voor kinderen onder de 13 jaar geldt de verplichte onderlinge afstand van anderhalve meter niet.
 2. Bij het brengen/halen van kinderen bij de oppas moet anderhalve meter afstand in acht genomen worden. Ook oppassers die niet uit hetzelfde gezin komen houden onderling die afstand aan.
 3. Kinderen gaan zoals gebruikelijk (vanuit de bank van het eigen gezin) na het kindermoment naar hun eigen ruimte voor de zondagsschool.
 4. Vrijwilligers die zich niet comfortabel bij deze situatie voelen hoeven niet mee te werken.

Gebruiksplan andere activiteiten dan erediensten

 1. Randvoorwaarden
  • Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen.
  • Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
  • Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Noodzaak hiertoe per keer afwegen.