Onderstaande brief kunt u hier downloaden.

Gebruiksplan voor coronatijd

Hervormde gemeente Windesheim

Versie 9 | 29 juni 2021


In dit document staan de afspraken voor het houden van kerkdiensten. De afspraken moeten worden nageleefd. Als er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de voorschriften vanuit de overheid, stelt de kerkenraad dit gebruiksplan bij naar de nieuwe inzichten.

Bron: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/

Basisregels voor aanwezigen

 1. Was uw handen
 2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 3. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 4. Schud geen handen
 5. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 6. Thuisblijven bij verkoudheidsklachten
 7. Een mondkapje op bij beweging door de kerk hoeft niet maar mag wel.

Logistiek en schoonmaak

 1. Er zijn zowel ochtend- als avonddiensten.
  • In de morgendienst wordt de liturgie met beamer geprojecteerd.
  • Beide diensten zijn te volgen met videoregistratie.
 2. We gebruiken voor kerkdiensten alleen de kerkzaal.
 3. Maximaal aantal bezoekers kerkzaal: 60, mits dat past op de voorgeschreven anderhalve meter onderlinge afstand tussen elk huishouden en de ruimte die de zangers nodig hebben.
  • De genoemde getallen zijn exclusief medewerkers.
  • Deze regels gelden ook voor uitvaarten en huwelijken.
 4. Buiten het kerkgebouw verwachten we dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen om 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 5. Coördinator: Inge Verweij. Taken: verwelkomen mensen in de hal, op regels wijzen, registratie bezoekers.
 6. Inrichting:
  • Looproutes: de deuren staan open zodat bezoekers geen deur hoeven te openen.
  • Placering: N.a.v. de opgaven worden de plaatsen door de kosters toegewezen d.m.v. en briefje met de naam op de plaats.
  • In het kerkgebouw zijn desinfectiemiddelen beschikbaar voor bezoekers.
  • De gaderobe wordt niet gebruikt; jassen gaan mee de kerk in.
 7. Reinigingsplan: de kosters maken de kerk tussen de diensten door schoon.
  • Toiletten: papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues zijn aanwezig; gebruik van het toilet wordt beperkt tot het minimum. Toiletbezoekers moeten het toilet reinigen na gebruik.
  • Let op: deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, enz.

Eredienst

 1. Ook zangers en instrumentalisten van een muziekgroep nemen de regels in acht.
 2. Er kan worden gezongen in de kerk, mits de deuren open kunnen staan voor luchtcirculatie.
  • Voor wie niet wil zingen, is plaats in de banken links achterin bij de ingang.
 3. Collecte: mensen kunnen hun gaven bij de uitgang of digitaal geven.
 4. Sacramenten
  • Zoals op Goede Vrijdag; met inachtneming van de benodigde hygiënemaatregelen.
  • De doop is mogelijk. Daarbij wordt de anderhalve meter afstand tussen doopouders met het kind en de predikant slechts kort doorbroken – alleen voor het moment van de doop. De predikant beoefent in dit geval een contactberoep. Hij desinfecteert zijn handen voor het contactmoment.
 5. Voor het zegenen van ambtsdragers en nieuwe leden geldt m.b.t. de predikant hetzelfde als voor de doop.

Kinderoppas, zondagsschool, jeugdwerk

 1. De kinderoppas kan plaatsvinden als gebruikelijk. Voor kinderen onder de 13 jaar geldt de verplichte onderlinge afstand van anderhalve meter niet.
 2. Bij het brengen/halen van kinderen bij de oppas moet anderhalve meter afstand in acht genomen worden. Ook oppassers die niet uit hetzelfde gezin komen houden onderling die afstand aan.
 3. Vrijwilligers die zich niet comfortabel bij deze situatie voelen hoeven niet mee te werken.

Gebruiksplan andere activiteiten dan erediensten

 1. Randvoorwaarden: Landelijke regels. Max. 30 personen.