Onderstaande brief kunt u hier downloaden.

Gebruiksplan voor coronatijd

Hervormde gemeente Windesheim

Versie 5 | 15 december 2020

In dit document staan de afspraken voor het houden van kerkdiensten. De afspraken moeten worden nageleefd. Als er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de voorschriften vanuit de overheid, stelt de kerkenraad dit gebruiksplan bij naar de nieuwe inzichten. Dit gebruiksplan geldt zonder tegenbericht in elk geval tot en met zondag 17 januari 2021.

De belangrijkste wijziging is dat de diensten weer online worden gehouden en er alleen medewerkers in de kerk aanwezig zijn.

Bron: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Basisregels voor aanwezigen

 1. Was uw handen
 2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 3. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 4. Schud geen handen
 5. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 6. Thuisblijven bij verkoudheidsklachten
 7. Een mondkapje op bij beweging door de kerk: bij binnenkomst en bij het uitgaan. Op de plaats mag het mondkapje af.
 8. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Logistiek en schoonmaak

 1. Er zijn zowel ochtend- als avonddiensten.
  • In de morgendienst wordt de liturgie met beamer geprojecteerd.
  • Beide diensten zijn te volgen met videoregistratie.
 2. We gebruiken voor kerkdiensten alleen de kerkzaal.
 3. Maximaal aantal bezoekers kerkzaal: 0. Een uitzondering betreft uitvaarten: maximaal 30, mits dat past op de voorgeschreven anderhalve meter onderlinge afstand. Ook voor huwelijken geldt: maximaal 30 bezoekers. De genoemde getallen zijn exclusief medewerkers,
 4. Buiten het kerkgebouw verwachten we dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen om 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 5. Coördinator: Inge Verweij. Taken: verwelkomen mensen in de hal, op regels wijzen, registratie bezoekers.
 6. Inrichting:
  • Looproutes: de deuren staan open zodat bezoekers geen deur hoeven te openen.
  • Placering: N.a.v. de opgaven worden de plaatsen door de kosters toegewezen d.m.v. en briefje met de naam op de plaats.
  • In het kerkgebouw zijn desinfectiemiddelen beschikbaar voor bezoekers.
  • De gaderobe wordt niet gebruikt; jassen gaan mee de kerk in.
 7. Reinigingsplan: de kosters maken de kerk tussen de diensten door schoon.
  • Toiletten: papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues zijn aanwezig; gebruik van het toilet wordt beperkt tot het minimum. Toiletbezoekers moeten het toilet reinigen na gebruik.
  • Let op: deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, enz.

Eredienst

 1. Ook zangers en instrumentalisten van een muziekgroep nemen de regels in acht.
 2. De aanwezige medewerkers in de kerk kunnen zingen, mits de voorgeschreven onderlinge afstand in acht wordt genomen (minimaal 1,5 meter tussen twee mensen, minimaal 5 meter tot de eerstvolgende ervoor).
 3. Een deel van de liederen wordt op orgel/piano gespeeld, de tekst komt op de beamer. Sommige liederen worden d.m.v. Youtube afgespeeld.
 4. Collecte: mensen kunnen hun gaven digitaal geven.
 5. Sacramenten
  • Over een volgende avondmaalsviering wordt nagedacht.
  • De doop is mogelijk. Daarbij wordt de anderhalve meter afstand tussen doopouders met het kind en de predikant slechts kort doorbroken – alleen voor het moment van de doop. De predikant beoefent in dit geval een contactberoep. Hij desinfecteert zijn handen voor het contactmoment.
 6. Voor het zegenen van ambtsdragers en nieuwe leden geldt m.b.t. de predikant hetzelfde als voor de doop.

Kinderoppas, zondagsschool, jeugdwerk

 1. Kinderoppas en zondagsschool vinden niet plaats.

Gebruiksplan andere activiteiten dan erediensten

 1. Randvoorwaarden
  • Kunnen we de bijeenkomst uitstellen? Zo ja: uitstellen.
  • Is het mogelijk digitaal te vergaderen? Zo ja: digitaal.
  • Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Noodzaak hiertoe per keer afwegen.