Zie voor een uitgebreide uitleg: Week van gebed voor eenheid 2022 in Windesheim

De kerk is op een aantal momenten in de week van gebed een plaats van rust en gebed. Er is een gebedsmuur waar je je gebedspunten kunt opschrijven. Ook is er gelegenheid om alleen of samen met anderen te bidden. Er klinkt af en toe muziek en wordt uit de Bijbel gelezen.

De volgende momenten zijn geprikt:

  • Maandag 17 januari tussen 19.00-20.30
  • Woensdag 19 januari 15.30-17.00 – ook voor kinderen en jongeren
  • Zaterdag 22 januari 19.00-20.30
  • Zondag 23 januari 10.00 – kerkdienst met aandacht voor gebed voor de buurt

Je kunt even binnenlopen om iets op de gebedsmuur te zetten en te lezen wat anderen hebben geschreven. Maar er van begin tot einde zijn kan ook.