Tweede kerstdag

Wilt u voor het bezoeken van de kerkdienst kennis nemen van het Corona gebruiksplan?